“عکاس غایب است” مجموعه اشعار “عبدالرضا رضایی نیا” که انتشارات “فصل پنجم” منتشر کرده است.

به عنوان نمونه، چند شعر از این مجموعه بخوانید:

اول

هزار عکس دارم
از لبخندهای ناب
در فصلهای رنگارنگ،
با پس زمینه ی کوهستان پر از درخت،
دریای پر از پرنده،
جنگل پر از چشم آهو….
اما هر چه می نگرم،
یکی در هزار نیستی،
آه…
از یاد برده بودم؛
عکاس
غایب است!

دوم

پرنده ها، آدم ها، قایق ها
به دریا می زنند،
اسکله ی مغموم اما،
سرنوشتش تماشاست!

سوم

این دقایق کبود را
بگذار و بگذر!
فطرت دریا آبی است.

چهارم

روحت را بردار و برو؛
دریا
هیچ مرده ای را نمی پذیرد!

دسته بندی شده در: