برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...
ض

ضمیر

1 دقیقه زمان مطالعه

ضمیر خودآگاه من، ضمیر ناخودآگاهم را نقض می کند و من نمیدانم به کدام ساز … «س.م.ط.بالا»

گ

گوشی

2 دقیقه زمان مطالعه

جمعی از جامعه شناسان در مجلسی گرد آمدند تا بررسی کنند؛ چطور در جامعه ای که “گوجه…