ایده آلیتی مقالات.

نصب افزونه Google Translate در مرورگر Chrome

ترجمه با افزونه‌ی Google Translate در مرورگر Chrome

فناوری. پطروس نیستیم و طوفان تغییر مغزها قابل پیشگیری نیست

فناوری. پطروس نیستیم و طوفان تغییر مغزها قابل پیشگیری نیست

دنیای مجازی ؛ گاهی خیلی شور، گاهی بی نمک

به فکر خودت باش

به فکر خودت باش ! – Think For Yourself

RFID - شناسایی مبتنی بر فرکانس های رادیویی

RFID – شناسایی مبتنی بر فرکانس های رادیویی

اینترنت اشیاء

اینترنت اشیاء (Internet of Things) – همه چیز در کنترل شماست

سلفی بازها مراقب اختلالات روانی باشند!

سلفی بازها مراقب اختلالات روانی باشند! (کپی شده)

حکیم و خر ملا نصرالدین

اشتباهِ تایپی، آبروی رفته و نزاع مجازی

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید