ایده آلیتی مقالات.

صاحب همه ی بادها

صاحب همه ی بادها

سنگ آسیا

سنگ آسیا

دارو و سیگار

باران می‌بارد؛ یادمان باشد که شاکر باشیم

ناپدید شدن در آخرین صبح فروردین ماه

رابطه و موضوعی که "نقطه‌ی گسست" می‌نامم

رابطه و موضوعی که “نقطه‌ی گسست” می‌نامم

شاید زلزله به زندگی‌اش افتاده باشد

شاید زلزله به زندگی‌اش افتاده باشد

بی‌تردید انسان در زیان‌کاری بزرگی است

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید