برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

نثر آبدار

110   مقاله
110

نثرهایی که آب دارند. گاهی برای نوشیدن و گاهی برای نیوشیدن

2 دقیقه زمان مطالعه
0 1

و من روزهاست که دچار سکون شده ام. محدود به چرخشی دوار در جغرافیایی به مساحت چند متر مربع. حالا بهتر از هر زمان دیگر درک می کنم حال آن درازگوشی که بسته شده به سنگ آسیا.

1 دقیقه زمان مطالعه
2 4

دماغم روز به روز درازتر می‌شود، بی‌آنکه دروغی گفته باشم. نمی‌دانم کدام عضوِ خیانتکار، افکارم را به…