ایده آلیتی مقالات.

طبقه سوم اقتصادی و استفاده ابزاری از رنج دیگران

طبقه سوم اقتصادی و استفاده ابزاری از رنج دیگران

تلفن به ساکن اتاق طبقه ی پنجم

تلفن به ساکن اتاق طبقه ی پنجم

زندگی خوب

زندگی خوب همراه با رنج‌هایی که کسی نمی‌داند

کتابهای اشتباهی

کتابهای اشتباهی

پس‌انداز خاطرات – یک داستانِ خیلی کوتاه درباره‌ی تنهایی

قالیچه

قالیچه

شهوت برای بقا و عقل برای فنا

شهوت برای بقا و عقل برای فنا

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید