برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...
د

دوستی، همدردی

1 دقیقه زمان مطالعه
0 11
1 دقیقه زمان مطالعه
0 11

همدردی از احساسات صاحب منصبانه است؛ آن را به بهای ارزان، بعد از وقوع بلایا، به دست می آورند. ولی دوستی به این سادگی نیست. به مرور ایام و با رنج بسیار به دست می آید، اما چون به دست آمد، دیگر راهی برای خلاصی از آن وجود ندارد. باید در برابرش سینه سپر کرد.

ادامه خواندن
د

دلیل روشن قدرت

1 دقیقه زمان مطالعه
0 11
1 دقیقه زمان مطالعه
0 11

هیج چیز قادر نیست روایت قدرت را به استواری و صلابت خود آن بیان کند. قدرت همانند دلیل و منطق (حتی قبل از توسل به قهر و خشونتی که در اختیار دارد) روشن و قانع کننده است! «از کتاب بررسی…

ادامه خواندن
1 دقیقه زمان مطالعه
0 14

دخترک شاد و خندان از اتاقی به اتاق دیگر می دوید. از پنجره سرک می کشید توی حیاط تا از مرغ بی نوا که پای چپش می لنگید، بی خبر نماند. وقتی ترکه های داغ خورشید تابستان بر صورتش می…

ادامه خواندن