مردم فرومایه از اشتباهات و لغزش‌های اشخاص بزرگ لذت فراوان می‌برند.

«آرتور شوپنهاور»

دسته بندی شده در: