ایده آلیتی مقالات.

نصب افزونه Google Translate در مرورگر Chrome

ترجمه با افزونه‌ی Google Translate در مرورگر Chrome

دوست را چندان قوت مده که اگر دشمنی کُنَد، توانَد

دوست را چندان قوت مده که اگر دشمنی کُنَد، توانَد

بی‌تردید انسان در زیان‌کاری بزرگی است

چرخ خدا ؛ از اشعار شل سیلورستاین

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید