برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

متفرقه

41   مقاله
41

هر مطلبی که در دسته های دیگر جای نگیرد

6 دقیقه زمان مطالعه
0 3

افرادی که از اهمیت به پایان رساندن آگاه هستند با تفکر منطقی، طرحی روشن ارائه می‌کنند. آنها نه تنها برای پایان دادن به پروژه‌ی خود در آینده برنامه ریزی می‌کنند، بلکه به تمام نتایج و عواقب اجرای آن برنامه هم می‌اندیشند. این افراد کسانی هستند که هنر به پایان رساندن را می‌دانند.

1 دقیقه زمان مطالعه
0 3

به نظر من این موضوع هم خودش معمای بزرگی است که آدمها صبح تا شب این طرف و آن طرف می‌دوند و فعالیت می‌کنند. بدون اینکه فکر کنند از کجا آمده‌اند. چگونه می‌شود چشم بر زندگی روی این کره خاکی بست و آن را کاملا طبیعی دانست؟