ایده آلیتی مقالات.

فیلم سینمایی دزدان دوچرخه

دزدان دوچرخه به کارگردانی ویتوریو دسیکا

خرقه رهنِ می و مطرب شد و زنار بماند

فلسفه ترس – بخش چهارم

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید