ایده آلیتی مقالات.

چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست

داستان هایی از نویسندگان زن انگلستان با انتخاب و ترجمه ی ناهید طباطبایی

داستان هایی از نویسندگان زن انگلستان با انتخاب و ترجمه ی ناهید طباطبایی

اعمال خشونت بار، خیلی مخرب تر از بلاهای طبیعی هستند

اعمال خشونت بار، خیلی مخرب تر از بلاهای طبیعی هستند

ناپدید شدن در آخرین صبح فروردین ماه

به هرجایی که بروید، همان جا خواهید بود

به هرجایی که بروید، همان جا خواهید بود

کپی رایت و ویدئوهای کانال آپارات ایده آلیتی

کپی رایت و ویدئوهای کانال آپارات ایده آلیتی

پنج چیز است که پنج چیز از آن نزاید

آنگه که تو دیدی غم نانی داشتم و امروز تشویش جهانی

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید