برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...
د

دعای فرانسیس

6 دقیقه زمان مطالعه

خدایا مرا وسیله ای نیرومند برای بسط و توسعه صلح و آرامش قرار ده. خدایا یاریم کن…