ایده آلیتی مقالات.

نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

نامه به کودکی که هرگز زاده نشد. اوریانا فالاچی.یغما گلرویی

رنج های علی و پیروانش. گزیده ای از سخنرانی دکتر علی شریعتی

رنج های علی و پیروانش. گزیده ای از سخنرانی دکتر علی شریعتی

فوتبال علیه دشمن. نوشته سایمون کوپر. ترجمه عادل فردوسی پور

فوتبال علیه دشمن. نوشته سایمون کوپر. ترجمه عادل فردوسی پور

ساخت ایران . Made In Iran . هنوز هم می توانیم بسازیم...

ساخت ایران . Made In Iran . هنوز هم می توانیم بسازیم…

کودکان با هزاران امید به این دنیا آمدند

کودکان با هزاران امید به این دنیا آمدند اما …

حصار شب . شعری از محمدرضا شفیعی کدکنی

چه می‌خواهیم ؟ از رمان «نقاب دیمیتریوس» – نوشته اریک امبلر

فناوری. پطروس نیستیم و طوفان تغییر مغزها قابل پیشگیری نیست

فناوری. پطروس نیستیم و طوفان تغییر مغزها قابل پیشگیری نیست

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید