ایده آلیتی مقالات.

کسی انگار فریادهای حادثه را نمی شنود

کسی انگار فریادهای حادثه را نمی شنود

چراغ ؛ یک مثنوی از محمدعلی بهمنی

چراغ ؛ یک مثنوی از محمدعلی بهمنی

آیین سخنرانی نوشته ی "دیل کارنگی"

آیین سخنرانی نوشته ی “دیل کارنگی”

شهوت برای بقا و عقل برای فنا

شهوت برای بقا و عقل برای فنا

پرسش از گورخر (Zebra Question)؛ سروده شل سیلورستاین

پرسش از گورخر (Zebra Question)؛ شل سیلورستاین

شما تنها دو انتخاب دارید

شما تنها دو انتخاب دارید!!!

تنهایی ؛ ناگزیر رخ می دهد

تنهایی ؛ ناگزیر رخ می دهد

روایت یک مرگ در خانواده ؛ جیمز ایجی (برنده جایزه پولیتزر 1958)

روایت یک مرگ در خانواده ؛ جیمز ایجی (برنده جایزه پولیتزر 1958)

آدم و غیر از آن. این مطلب: آدم ها و گربه ها

آدم و غیر از آن. این مطلب: آدم ها و گربه ها

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید