ایده آلیتی مقالات.

ای جلاد ! ننگت باد! «هوشنگ ابتهاج»

تیر …

ماه غریبستان ؛ ز آگهی مان جهل ماند و جهل ماند از آگهی

ماه غریبستان ؛ ز آگهی مان جهل ماند و جهل ماند از آگهی

بینایی ؛ ما چرا می بینیم؟ ما چه را می بینیم؟

بینایی ؛ ما چرا می بینیم؟ ما چه را می بینیم؟

حرف های نگفتنی .:. به قلم دکتر علی شریعتی

قرار .:. مجموعه غزل سعید پورطهماسبی

قرار .:. مجموعه غزل سعید پورطهماسبی

صداهایی از چرنوبیل (تاریخ شفاهی یک فاجعه ی اتمی)

صداهایی از چرنوبیل (تاریخ شفاهی یک فاجعه ی اتمی)

گوسفندان فاتح یا رستگاری در قله؛ در ستایش هدف

گوسفند فاتح یا رستگاری در قله

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید