ایده آلیتی مقالات.

اثبات حقانیت

دنیای مجازی ؛ گاهی خیلی شور، گاهی بی نمک

به فکر خودت باش

به فکر خودت باش ! – Think For Yourself

آواز نگاه - تصویر تزئینی از صبا سلیمانی

آواز نگاه – سروده ای از هوشنگ ابتهاج (ه.ا.سایه)

از ماست که بر ماست - What Goes Around Comes Around

از ماست که بر ماست – What Goes Around Comes Around

مرد صدساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد

مرد صدساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد

سر و ته : ماجرایی از خیابان های شهر

RFID - شناسایی مبتنی بر فرکانس های رادیویی

RFID – شناسایی مبتنی بر فرکانس های رادیویی

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید