ایده آلیتی مقالات.

تا کی بماند این بازار؟

خدا در همان پله ی اول مانده بود

چرا دوستی گیری که بمیرد؟!

این دروغ نمی توانم گفت

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید