ایده آلیتی مقالات.

بر ما هر آنچه لایقمان هست می رود

از اصل افتادم، سوار اسب شدم

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید