ایده آلیتی مقالات.

ما روزهای جمعه تعطیلیم…

حرف های صدا دار

اندر احوالات انتظار…

تهدید

حکیم و حاکم

خبری در راه است…

خم ابروی ساقی

فکر بد نامی مکن

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید