ایده آلیتی مقالات.

چوب (Timber)؛ انیمیشنی کوتاه در مورد ایثار، طمع و بقا

چوب (Timber)؛ انیمیشنی کوتاه در مورد ایثار، طمع و بقا

کیوسک (The Kiosk) انیمیشنی کوتاه درباره رهایی و رسیدن به آرزوها

کیوسک (The Kiosk) انیمیشنی درباره رهایی و رسیدن به آرزوها

کلاه ؛ طرح و سروده ای از شل سیلورستاین

کلاه ؛ طرح و سروده ای از شل سیلورستاین

هفت بار تحقیر روح ؛ جبران خلیل جبران

هفت بار تحقیر روح ؛ جبران خلیل جبران

همدردی با گرسنگان؛ سزاوار تحسین

عشق و اراده ؛ نوشته "رولو می" با ترجمه دکتر "سپیده حبیب"

عشق و اراده ؛ نوشته “رولو می” با ترجمه دکتر “سپیده حبیب”

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید