خودشناسی و آگاهی به احساس در همان لحظه ابراز

خودشناسی و آگاهی به احساس در همان لحظه ابراز

خودشناسی

در یک حکایت قدیمی ژاپنی آمده است:

روزی یک جنگجوی سامورایی از استاد خود می‌خواهد که مفهوم بهشت و جهنم را برایش توضیح دهد. استاد با حالتی اهانت آمیز پاسخ می‌دهد: «تو آدم نادانی بیش نیستی و من نمی‌توانم وقتم را با افرادی مثل تو تلف کنم.»
سامورایی که غرورش جریحه دار شده است برافروخته و خشمگین می‌شود، شمشیرش را از نیام بیرون می‌کشد و می‌غرد: «می توانم تو را به خاطر این گستاخی بکشم.»
استاد در جواب به آرامی می‌گوید: «این جهنم است.»
سامورایی با مشاهده‌ی این حقیقت که چطور برای لحظه ای اسیر خشم شده بود در خود فرو می‌رود، آرام می‌گیرد، شمشیرش را غلاف می‌کند، در برابر استاد خود سر تعظیم فرو می‌آورد و از او به خاطر این بصیرت تشکر می‌کند.
استاد بلافاصله می‌گوید: «این همان بهشت است.»

هوشیاری سریع سامورایی در مورد آشوب و اضطراب درونی خود، به خوبی تفاوت اساسی میان اسیر بودن در یک احساس و آگاه بودن از آن را نشان می‌دهد.

سقراط هنگامی که می‌گوید: «خودت را بشناس» به این نکته کلیدی در هوشیاری عاطفی اشاره دارد که باید به احساس خود در همان زمان که در حال ابراز آن هستیم، آگاهی داشته باشیم.

«هوش عاطفی، دنیل گلمن، ترجمه حمیدرضا بلوچ، نشر رخ مهتاب، صفحه 81»

5
اشتراک‌گذاری
https://ideality.ir/?p=2328
لینک کوتاه این مطلب
س.م.ط.بالا

چیزهایی هست که باید نوشت ....

5 دیدگاه

 1. mary

  بعثت همه پیامبران تاریخ
  بر دوشم سنگینی می کند
  و سنگینی قرنهای بیرحم
  بر سینه ام احساس می شود

 2. mary

  روزی حضرت عیسی مسیح بر راهی می گذشت؛
  نابینائی که از درد ندیدن می سوخت،
  بر دامنش چنگ می زد و مهاجم و گدازان از دل فریاد می کشید
  می گریست و ضجه می زد و رها نمی کرد.
  عیسی ، دستش را گرفت و بر پایش داشت و گفت:
  احساس کن نیروی ایمانت تو را شفا داده است

 3. mary

  هر مرگ اشارتی است
  به حیاتی دیگر
  این همه پیچ
  این همه گذر
  این همه چراغ
  این همه علامت
  و همچنان استواری به وفادار ماندن به راهم
  خودم
  هدفم
  و به تو!
  وفایی که مرا و تو را به سوی هدف راه می نماید

 4. mary

  همه دنیا، همه مذهب ها، فلسفه ها ، دانشمندان، ادیبان و هنرمندان یا در آسمان هستند یا در زمین. یا در شرق اند و یا در غرب. گروه سومی نیز هستند که هم در زمین اند و هم در آسمان! هم در شرق و هم در غرب
  و اینها آدم هایی هستند که فضای زمین و آسمان را پر می کنند. می توانند عقاب گردند شباهنگی باشند در شرق و غرب. دنیا و آخرت در فهمیدنشان در تپیدن دلشان مانند دو در یایست که سر بر هم می نهند، می بینند ، می اندیشند، دوست می دارند ، عشق می ورزنند ، می پرستند چنان که هیچ تصوری در عالم به آنها و عالم آنها نمی رسند.

 5. mary

  من پایگاهی در شب داشتم
  مرا اینچنین دوست می داشتند
  من اینچنین با شب خو کرده بودم
  من اینچنین با شب بودم
  من اینچنینم

ارسال پاسخ