شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد؛ غزلی از سعدی علیه الرحمه

چیزهایی هست که باید نوشت ....

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه به عنوان یک کاربر مهمان.

 1. این رویای من بود…
  اگر چه روزی جسورانه و خیالی به نظر می رسید
  ولی امروز به واقعیت پیوسته است
  و این رویا با یک سفر آغاز شد
  و با نیروی اراده عشق ادامه یافت
  اکنون دیگر برای ما غیر ممکن وجود ندارد
  فقط می باید به رویا ها ایمان داشت
  و با عزمی خلل ناپذیر و یاری از نیروی بی بدیل عشق گام برداشت
  انوشه انصاری/ هومر هیکام

خواندن بعدی

وانکه را خیمه به صحرای فراغت زده‌اند؛ گر جهان زلزله گیرد غم ویرانی نیست

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید