خطوط آوازه خوان

خطوط آوازه خوان

مه رویی را تیشه می زنند برسنگ مرمرین.

با دوران های تهی

جان می گیرد

در زیر دام دست ها پیکره ای

غبار مرده مه خاموش

شکفت

چهره نمایان سکوت

برقامت خاکستر نشینی تنها

mary

10
اشتراک‌گذاری
https://ideality.ir/?p=2182
لینک کوتاه این مطلب
mary

ارسال پاسخ