به من فحش می دادند، زیرا تو را دوست می دارم

شهید دکتر مصطفی چمران
چیزهایی هست که باید نوشت ....

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه به عنوان یک کاربر مهمان.

  1. این تونل تنگ و تاریک که فرسنگ ها کشش دارد
    و من وجب به وجب ، گام به گام می شناسم، زیسته ام تحمل کرده ام
    همه را در درون دارم
    بیش از این تسلیم ، بیش از این تسخیر ، بیش از این سکوت
    مرا می آزارد

خواندن بعدی

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید