کوری

کوری-Blindness
چیزهایی هست که باید نوشت ....

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه به عنوان یک کاربر مهمان.

  1. به کوری بگویید تو آزادی، دری که او را از دنیای بیرون جدا می کند را باز کنید،
    یک بار دیگر به او می گوییم، برو تو آزادی،
    و او نمی رود، همان جا بی حرکت ایستاده است
    حقیقت این است که زندگی در دهلیز تودر توی منطق
    در بیرون قابل مقایسه نیست

خواندن بعدی

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید