پیامدهای کردارمان گریبانمان را می‌گیرند …

پیامدهای کردارمان گریبانمان را می‌گیرند، بی‌اعتنا به اینکه ما درین میانه خود را «اصلاح» کرده ایم.

فردریش نیچه
https://ideality.ir/?p=2728
لینک کوتاه این مطلب
س.م.ط.بالا

چیزهایی هست که باید نوشت ....

1 دیدگاه

  1. mary

    به دنبال چیزهایی باشید که به شما احساس خوبی می دهند، زیرا
    قانون طبیعت چیزهای بیشتری شبیه به آن به سویتان می آورد

ارسال پاسخ