راه آهن با چراغهای با سرعت بالا

دیدن دختر صد در صد دلخواه در صبح زیبای ماه آوریل
چیزهایی هست که باید نوشت ....

خواندن بعدی

چرا مرده پرست و خصم جانیم؟ (غزلیات شمس؛ مولوی)

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید