راه آهن با چراغهای با سرعت بالا

دیدن دختر صد در صد دلخواه در صبح زیبای ماه آوریل
چیزهایی هست که باید نوشت ....

خواندن بعدی

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید