بدبین

هیچ منظره ای غم انگیزتر از دیدن یک جوان بدبین نیست.

مارک تواین
https://ideality.ir/?p=2498
لینک کوتاه این مطلب
س.م.ط.بالا

چیزهایی هست که باید نوشت ....

2 دیدگاه

 1. mary

  از آلدوس هاکسلی در واپسین دم حیات پرسیدند:
  پس ار عمری مطالعه و تحقیق درباره انسان
  بهترین توصیه اش به بشریت چیست؟
  وی پاسخ داد:
  کمی مهربانتر باشیم نسبت به یکدیگر،
  تنها چیزی ست که همه ما به آن نیازمندیم

 2. mary

  استقلال از جامعه را برحسب هویت خویش اعلام کنید.
  سقراط حکیم بیست و پنج سال پیش گفت :
  من یک شهروند جهانی ام و نه یک شهروند آتنی.

ارسال پاسخ