وقتی زمستان به سراغمان می آید…

وقتی زمستان به سراغمان می آید

 وقتی زمستان به سراغمان می آید

پدرم تکیه گاهی

برای،

تمام پنجره های نیمه باز است.

وقتی زمستان به سراغمان می آید…

mary

7
اشتراک‌گذاری
https://ideality.ir/?p=1844
لینک کوتاه این مطلب
mary

ارسال پاسخ