زندگی خوب همراه با رنج‌هایی که کسی نمی‌داند

زندگی خوب
چیزهایی هست که باید نوشت ....

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه به عنوان یک کاربر مهمان.

 1. پشت دریاها شهری است
  كه در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان سحرخیزان است.
  شاعران وارث آب و خرد و روشنی‌اند.

  پشت دریاها شهری است!
  قایقی باید ساخت.

 2. چیزهایی وجود دارد که پول هم نمیتواند آنها را بخرد.
  خانواده شاد
  عشق واقعی
  زمان
  اشتیاق و علاقه شدید
  دانش
  احترام
  آرامش درون

 3. به خاطر میخی نعلی افتاد
  بخاطر نعلی اسبی افتاد
  بخاطر اسبی سواری افتاد
  بخاطر سواری جنگی شکست خورد
  بخاطر شکستی مملکتی نابود شد
  وهمه این ها
  به خاطر کسی بود که میخ راخوب نکوبیده بود

 4. اگر انسانی بتواند به حد کافی عشق بورزد، آن گاه او قدرتمند ترین انسان روی زمین خواهد بود.
  امکت فاکس

  انسان زمانی قدرت را در اختیار خواهد داشت که بتواند کارهایی را که لازم است انجام دهد .

  من بیش تر از آن چه دیگران انتظار دارند از خود انتظار دارم
  جولیوس اروینگ

  عشق آمیزه یی است از اشتیاق ، توجه ، صبر، غافل گیری و بخشش
  جبران خلیل جبران

خواندن بعدی

دو نقل کوتاه از کتاب جنگ و صلح اثر لئو تولستوی

ساختمان – اشاره ای به ساخت و سازهای دیوانه رنگ

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید