کتابهای اشتباهی

کتابهای اشتباهی
چیزهایی هست که باید نوشت ....

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه به عنوان یک کاربر مهمان.

  1. آنچه بیشتر ما را از پیشرفت
    باز می دارد،
    کمبود اهداف نیست،
    بلکه فقدان دلائلی برای توجیه آن است

خواندن بعدی

گوشی

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید