تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست – حکیم عمر خیام

تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست

این سبزه که امروز تماشاگه ماست

تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست

«حکیم عمر خیام»

24
اشتراک‌گذاری
https://ideality.ir/?p=1076
لینک کوتاه این مطلب
س.م.ط.بالا

چیزهایی هست که باید نوشت ....

ارسال پاسخ