چیزهای کوچیک زندگی

چیزهای کوچیک زندگی
چیزهای کوچیک زندگی
چیزهای کوچیک زندگی

از چیزهای کوچیک زندگی لذت ببرید…
یک روز به عقب برمی گردید و می فهمید که اونها بزرگترین دارایی تون بودند…

انیمیشن UP (آپ) – 2009
کارگردان: پیت داکتر

1
اشتراک‌گذاری
https://ideality.ir/?p=318
لینک کوتاه این مطلب
س.م.ط.بالا

چیزهایی هست که باید نوشت ....

ارسال پاسخ