دارو و سیگار

چیزهایی هست که باید نوشت ....

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه به عنوان یک کاربر مهمان.

 1. در جنگ
  جسدها می مانند
  زیر آفتاب، زیر باران مس
  شب ها از عکسهای توی جیبشان
  حرف می زنند
  باهم غم می خورند
  بعد تنهایشان انقدر بزرگ می شود
  که شب را می ترساند

خواندن بعدی

ساختمان – اشاره ای به ساخت و سازهای دیوانه رنگ

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید