بدترین و خطرناک ترین کلمات

بدترین و خطرناک ترین کلمات اینست: همه اینگونه اند.

لئو تولستوی
https://ideality.ir/?p=3077
لینک کوتاه این مطلب
س.م.ط.بالا

چیزهایی هست که باید نوشت ....

ارسال پاسخ