پنج چیز است که پنج چیز از آن نزاید

چیزهایی هست که باید نوشت ....

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه به عنوان یک کاربر مهمان.

  1. برخی مواقع فروغ ما به خاموشی می گراید و با بارقه ای از شخصی دیگر دوباره روشن می شود.
    هرکدام از ما باید قدردانی عمیق به آنانی بیندیشیم که شعله ی درون ما را روشن و زنده نگه می دارند
    آلبرت شوایتزر

  2. معجزه با طبیعت در تضاد نیست،
    فقط با شناخت ما از طبیعت در تضاد است
    سن اگوستین

خواندن بعدی

هدف

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید