پنج چیز است که پنج چیز از آن نزاید

پنج چیز است که پنج چیز از آن نزاید: دلی که خانه ی غرور است کانون محبت نشود. یاران دوران فرومایگی، نکوخویی ندانند و تنگ نظران ره به بزرگی نبرند. حسودان بر جمال و کمال جز به چشم کین ننگرند و دروغگویان از کسی وفا و اعتماد نبینند.

یوهان ولفگانگ گوته
https://ideality.ir/?p=2964
لینک کوتاه این مطلب
س.م.ط.بالا

چیزهایی هست که باید نوشت ....

2 دیدگاه

 1. mary

  برخی مواقع فروغ ما به خاموشی می گراید و با بارقه ای از شخصی دیگر دوباره روشن می شود.
  هرکدام از ما باید قدردانی عمیق به آنانی بیندیشیم که شعله ی درون ما را روشن و زنده نگه می دارند
  آلبرت شوایتزر

 2. mary

  معجزه با طبیعت در تضاد نیست،
  فقط با شناخت ما از طبیعت در تضاد است
  سن اگوستین

ارسال پاسخ