جایگاه نخست

آن که در جایگاه نخست است، حتماً دارای نقش نخست نیست. چه بسیار پادشاهان که از سوی وزیرانشان و چه بسیار وزرا که از سوی منشی هایشان اداره می شوند.

یوهان ولفگانگ گوته
https://ideality.ir/?p=2935
لینک کوتاه این مطلب
س.م.ط.بالا

چیزهایی هست که باید نوشت ....

2 دیدگاه

  1. mary

    صحبت از قمار در کلیسا گناه است

  2. mary

    مثل یک درخت که همیشه درخت است، وقتی میوه‌ می‌آورد
    میوه‌هایی که بی‌وقت می‌رسند
    میوه‌هایی که سر وقت می‌رسند و میوه‌هایی که دیرتر

ارسال پاسخ