سیاست توده ای از دروغ، بهانه جویی، حماقت، نفرت و اسکیزوفرنی است

چیزهایی هست که باید نوشت ....

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه به عنوان یک کاربر مهمان.

  1. امروز همان طور که روزتان را آغاز می کنید، توجه کنید
    برای شکل دادن به شما به چه شیوه هایی محیط را تغییر داده اند.
    هسته موضوع همیشه درباره تغییر دادن مردم است.

خواندن بعدی

می‌گویند: زندگی باطل است! اما اینان تنها خود باطل‌ اند

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید