غلط کردم

لطفا از من نپرس
چه و کجا
و چطور و چرا و چه وقت.
فقط بگذار بگویم
من غلطی کرده‌ام
و فکر نمی‌کنم دیگربار تکرار کنم.

«سروده‌ای از شل سیلورستاین؛ ترجمه‌ی مهدی افشار»

Mistake

Please don’t ask me
What and where
And how and why and when.
Let’s just say
I took a dare
And I don’t thin I’ll do it again.

«Shel Silverstein»

پی‌نوشت: چقدر این شعر رو درک کردم، وقتی یاد غلط (هایی) که کردم افتادم. لطفا از من نپرس ….

دسته بندی شده در: