چیزهایی هست که باید نوشت ....

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه به عنوان یک کاربر مهمان.

 1. خود را سلولی در پیکره بشریت تلقی کنید
  که می تواند با به حرکت درآوردن انرژی،
  انتقال فاز به عشق کیهانی را میسر کند
  و از این طریق تفاوتی بزرگ بیافریند.
  فراموش نکنید که چنانچه اندیشه انگیخته از عشق باشد
  ما را یک قدم به کشف آتش برای دومین بار نزدیک می کند

خواندن بعدی

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید