دیوار

میان آدمیان چیزی نیست، جز دیوار هایی که خود ساخته اند.

لئو تولستوی
https://ideality.ir/?p=2472
لینک کوتاه این مطلب
س.م.ط.بالا

چیزهایی هست که باید نوشت ....

1 دیدگاه

 1. mary

  خود را سلولی در پیکره بشریت تلقی کنید
  که می تواند با به حرکت درآوردن انرژی،
  انتقال فاز به عشق کیهانی را میسر کند
  و از این طریق تفاوتی بزرگ بیافریند.
  فراموش نکنید که چنانچه اندیشه انگیخته از عشق باشد
  ما را یک قدم به کشف آتش برای دومین بار نزدیک می کند

ارسال پاسخ