زناشویی ؛ بریده‌ای از کتاب “پیامبر” نوشته “جبران خلیل جبران”

زناشویی ؛ بریده‌ای از کتاب "پیامبر" نوشته "جبران خلیل جبران"
چیزهایی هست که باید نوشت ....

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه به عنوان یک کاربر مهمان.

 1. زندگی مردان بزرگ جملگی به ما یاد آور می شود
  که ما نیز می توانیم چون آنان شاخص باشیم
  و هنگام عزیمت رد پاهایی بر شن های زمان به جا گذاریم.
  رد پاهایی که شاید ملوانی در ساحل زندگی،
  ملوانی از یک کشتی شکسته بتواند با آن امیدوار شود
  رد پایی از رویایی که به آن عشق می ورزیم
  ردپایی که ما را جلوتر از امروز می یابد
  رد پایی از اشتیاق شهرتی که ما در آن تکثیر می شویم

 2. هیچ کس تاکنون باد را ندیده است
  تنها با اثرات آن روبرو بوده است
  حرکت برگها، ریزش باران، نوازش گونه ها

خواندن بعدی

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید