پذیرش سلطه

هر آدم عاقلی حاضر است به باج‌گیری که سر راهش را گرفته و تمام اموالش را طلب می‌کند و لوله تفنگش را به روی او نشانه رفته بگوید که تمام آن اموال را خود با کمال میل به او هدیه می‌کند و هیچ ادعایی هم ندارد. پس اگر انسان مجبور باشد که زیر سلطه حاکم مستبد زندگی کند، کم کم و به طور ناخودآگاه چنان به انحطاط می‌رود که خود او نیز درستی و صحت آنچه را انجام می‌دهد، تایید می‌کند، چرا که انسان فقط اگر یک بار هم که شده در تنهایی با خود به آن دروغ، به چشم حقیقت بنگرد و آن را بپذیرد، باری از دوش ضمیر خودآگاهش برداشته شده و زندگی آسان تر می‌گذرد.

«از کتاب بررسی روانشناختی خودکامگی»

 

مانس اشپربر
https://ideality.ir/?p=2446
لینک کوتاه این مطلب
س.م.ط.بالا

چیزهایی هست که باید نوشت ....

3 دیدگاه

 1. mary

  ما را جلوتر از امروز می یابد
  سرنوشت ما

 2. mary

  برای چند لحظه به یک جراحت جسمانی بیندیشید
  طبیعت بی درنگ دست به کار شده و چنانچه محل جراحت پاک شده باشد،
  بسته شدن شکاف ، ترمیم را آغاز کرده و فرآیند درمان به سهولت انجام می دهد.
  طبیعت بدن درباره درمان جراحات احساسی نیز همین خط مشی را پیروی می کند
  زخم ها را پاک کن تا التیام یابی

 3. mary

  پیش از رسیدن به مقام روشن بینی،هیزم بشکن و آب بیاور
  و پس از رسیدن به مقام روشن بینی،هیزم بشکن و آب بیاور

ارسال پاسخ