آنچه می شنویم یک نظر است نه یک واقعیت، آنچه می بینیم منظره ای است نه یک حقیقت.

آنچه می شنویم یک نظر است نه یک واقعیت، آنچه می بینیم منظره ای است نه یک حقیقت.

مارکوس اورلیوس
https://ideality.ir/?p=2417
لینک کوتاه این مطلب
س.م.ط.بالا

چیزهایی هست که باید نوشت ....

3 دیدگاه

 1. mary

  اگر شما یک موسیقی دان بزرگ را که در سراسر روحش مملو از هنر خویش است را به صفات خوش اندام بودن و مهربانی و پروتمند و قهرمان معرفی نمائید و به موسیقی اش که همه اوست اشاره نکنید و آن صفات درست هم باشد به چه کار او می آید؟
  اگر دوست بتهوون بگوید او مردی با موهای بلند و افشان و نگاهی پرنفوذ چون مجسمه رومی و چهره ای مردانه و روحی بسیار حساس دارد او حق ندارد که در برابر این ستایش ها در هم شود؟

 2. mary

  آنچه در من می جوشدچنان بی قرارم کرده است
  که مرا در خود می شود

 3. mary

  در کوچه های
  یخ زده ی شهر بی‌فروغ
  گرمی چشم های تو در بر گرفتنی
  است ؛ این عشق ماندنی این شعر بودنی
  این لحظه های با تو نشستن
  سرودنی است …
  حمید مصدق

ارسال پاسخ