رابطه و موضوعی که “نقطه‌ی گسست” می‌نامم

رابطه و موضوعی که "نقطه‌ی گسست" می‌نامم
چیزهایی هست که باید نوشت ....

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه به عنوان یک کاربر مهمان.

  1. تمدن ما هر چه پیچیده تر و سنگین تر می گردد
    نیاز به باز شناخت طبیعت را در انسان حیاتی تر می کند

  2. اهداف کوچک به پیروزی های کوچک منجر می شوند، و پیروزیهای کوچک اغلب می توانند چرخشی مثبت را در رفتارها ایجاد کنند.
    بارها و بارها دیده ایم تغییرات بزرگ از مجموعه ای از تغییرات کوچک حاصل می شود. مبارزه طلبی آن است که حرکت کنیم حتی اگر حرکت آهسته باشد.
    از یک زوج نخواهید دست از دعوا بردارند؛ از شوهر بخواهید به عنوان صبح بخیر همسرش را ببوسد. از کارکنان دولت نخواهید به برنامه تازه تدارکات عمل کنند؛ از آنها بخواهید خرج کردنشان را با کارتهای اعتباری دولتی دو برابر کنند.
    مبارزه طلبی آن است که فیل را به حرکت وا دارید.

خواندن بعدی

تهدید

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید