تسخیر

تسخیر یک کشور بزرگ از تسخیر قلب کوچک یک زن آسانتر است.

ناپلئون بناپارت
https://ideality.ir/?p=2282
لینک کوتاه این مطلب
س.م.ط.بالا

چیزهایی هست که باید نوشت ....

1 دیدگاه

 1. mary

  کیستی که من
  این گونه به جد
  در دیار رویاهای خویش
  با تو درنگ می کنم؟
  شاملو

ارسال پاسخ