بی‌تردید انسان در زیان‌کاری بزرگی است

چیزهایی هست که باید نوشت ....

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه به عنوان یک کاربر مهمان.

  1. بیا ای روشنی!
    اما بپوشان روی
    که می ترسم تو را خورشید پندارند …
    مهدی اخوان ثالث

خواندن بعدی

اندازه

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید