دوست‌داشتن، رحمت است؛ مورد محبت واقع شدن، خوشبختی است

دوست‌داشتن، رحمت است؛ مورد محبت واقع شدن، خوشبختی است.

لئو تولستوی
https://ideality.ir/?p=2154
لینک کوتاه این مطلب
س.م.ط.بالا

چیزهایی هست که باید نوشت ....

ارسال پاسخ