تلفن به ساکن اتاق طبقه ی پنجم

تلفن به ساکن اتاق طبقه ی پنجم
چیزهایی هست که باید نوشت ....

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه به عنوان یک کاربر مهمان.

 1. شرم را بگذار و یک آغوش در من گریه کن
  در دل من قصر داری ، خانه می خواهی چکار؟

 2. هر صبحگاه که برمی خیزی،
  همه عشقی را که به تو ارزانی داشته ام برگیر ،
  و آن را سخاوتمندانه بر باغهای من بگستران.
  جام تو هیچ گاه تهی نخواهد شد،
  من
  هر شامگاه آن را لبریز خواهم کرد.
  در انتهای سفر،
  فراسوی حصارهایی که به آنها می اندیشیدی،
  علفها را خواهی نواخت،
  و تو باغبان من،
  حاصلی فراتر از پندار برداشت خواهی کرد.

خواندن بعدی

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید