لیکن نتوان زبان مردم بستن … (حکایتی از گلستان سعدی)

چیزهایی هست که باید نوشت ....

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه به عنوان یک کاربر مهمان.

  1. احساس آسیب دیدگی رانپذیرید تا آسیب خود به خود ناپدید شود.
    مارکوس اورلیوس

خواندن بعدی

نیکوتر آنکه تجارب متقدمان را نمودار عادات خویش گردانیده آید

تو هم حق داری! – حکایتی منسوب به ملانصرالدین

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید