شهوت برای بقا و عقل برای فنا

شهوت برای بقا و عقل برای فنا

شهوت * همان نیرویی است که ملزومات بقای نوع بشر را برای میلیون ها سال فراهم کرده است. این موجود ضعیف و نحیف، در برابر آماج حوادث سهمگین و نیروهای خشمگین طبیعت تاب آورده و سرنوشتی متفاوت از موجودات عظیم الجثه ی ماقبل تاریخ برای خود رقم زده است. اما اکنون نیرویی همچون عقل می تواند به این سلطه ی چند میلیون ساله ی انسان بر زمین پایان دهد. عقلی که لوازم پیشگیری و جنگ افزارهای مرگبار تولید می کند.

«س.م.ط.بالا»

* پی نوشت: “شهوت” در لغت نامه دهخدا چنین معنی شده است:  آرزو و میل و رغبت و اشتیاق و خواهش و شوق نفس در حصول لذت و منفعت.

10
اشتراک‌گذاری
https://ideality.ir/?p=1624
لینک کوتاه این مطلب
س.م.ط.بالا

چیزهایی هست که باید نوشت ....

2 دیدگاه

 1. mary

  وقتی یک درشادی بسته می‌شود، در دیگری باز می‌شود، اما اغلب ما آنقدر به در بسته نگاه می‌کنیم، که آن دری که برایمان باز شده است را نمی‌بینیم.
  هلن کلر

  سفر هزار فرسنگی، با یک قدم شروع می‌شود.
  لائو تسو (فیلسوف)

  در شش مورد عقل مردم را مى‏‌شود محك زد و سبك و سنگین كرد
  1. بردبارى هنگام غضب و خشم
  2. صبر و مقاومت هنگام ترس
  3. میانه روى هنگام رغبت و زیادخواهى
  4. رعایت تقواى الهى در هر زمان و مكان
  5. مدارا و خوش گفتارى با مردم
  6. كم کردن مجادله و ستیز.
  امام علی (ع)

ارسال پاسخ