شهوت برای بقا و عقل برای فنا

شهوت برای بقا و عقل برای فنا
چیزهایی هست که باید نوشت ....

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال دیدگاه به عنوان یک کاربر مهمان.

 1. وقتی یک درشادی بسته می‌شود، در دیگری باز می‌شود، اما اغلب ما آنقدر به در بسته نگاه می‌کنیم، که آن دری که برایمان باز شده است را نمی‌بینیم.
  هلن کلر

  سفر هزار فرسنگی، با یک قدم شروع می‌شود.
  لائو تسو (فیلسوف)

  در شش مورد عقل مردم را مى‏‌شود محك زد و سبك و سنگین كرد
  1. بردبارى هنگام غضب و خشم
  2. صبر و مقاومت هنگام ترس
  3. میانه روى هنگام رغبت و زیادخواهى
  4. رعایت تقواى الهى در هر زمان و مكان
  5. مدارا و خوش گفتارى با مردم
  6. كم کردن مجادله و ستیز.
  امام علی (ع)

خواندن بعدی

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید